Atardamar Hastalıkları

Atardamar Hastalıkları


Tıkanan damarın cerrahi, balon/stent veya ilaç uygulaması ileaçılması esasına dayanır. Kliniğimizde açık ameliyatlar yapılmakla birlikte çok büyük bir oranda Endovasküler yöntemler dediğimiz balon ve stent tedavisi uygulanmaktadır. Özellikle diz altı damar tıkanıklığına bağlı cerrahi şansı olmayan uzuv kaybı riski yüksek olan bir çok hasta başarı ile tedavi edilebilmektedir. Ani gelişen damar tıkanıklıklarında da açık cerrahi yerine pıhtı eritici katater uygulamaları daha yüksek başarı oranlarıyla uygulanmaktadır.

Ciddi ve probleme yol açan karotis arter darlıklarında kan sulandırıcı ilaç tedavisi yanında cerrahi veya endovasküler tedaviler gereklidir. Cerrahi yöntemler endovasküler yöntemlere göre daha az risk içermektedir. Ancak tedavi seçiminde hastanın ve tıkalı damarın özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır. Kliniğimizde her iki yöntemle de tedavi uygulanmaktadır.