Damar Hastalıkları

Damar Hastalıkları


Vasküler hastalıklar terimi hem atar hem de toplardamar hastalıklarını ifade eder. Karotis arter (şah damarı) hastalıkları, anevrizmalar (atar damar balonlaşmaları), periferik damar hastalıkları (ayak atar damar tıkanıklıkları), pulmoner emboli (akciğere pıhtı kaçması) ile derin toplar damar pıhtılaşmaları ve varis hastalıkları bu başlık altında tartışılabilir.

Bu hastalıklar tedavi edilmediğinde varis hastalığında olduğu gibi yaşam kalitesini bozabilirken, periferik arter hastalığında uzuv kaybına ya da şah damar hastalıklarında felç gibi çok daha ciddi problemlere yol açabilirler.

Kliniğimizde bu hastalıklar ilaç ve standart cerrahi yöntemlerle tedavi edilebilmekle beraber sıklıkla minimal invaziv dediğimiz küçük kesilerden yapılan ameliyatlar veya endovasküler dediğimiz ameliyatsız balon/stent yöntemiyle tedavi edilebilmektedir.