Derin Ven Trombozu – DVT (Pulmoner Emboli) Tedavisi

Derin Ven Trombozu – DVT (Pulmoner Emboli) Tedavisi


Derin ven trombozunun genel tedavisi kan sulandırıcı ilaçlar ve varis çoraplarıdır. Ancak kasık bölgesinin üzerinde karın ana toplar damarına uzanan pıhtılarda cerrahi veya endovasküler yöntemlerle tedavi tercih edilebilir. Kliniğimizde bu hastalar çoğunlukla endovasküler olarak (anjiyo altında özel aletler yardımıyla pıhtının temizlenmesi/eritilmesi gereğinde stent ve balon uygulaması) tedavi edilmektedir.

Akciğere pıhtı kaçması durumunda hafif olgularda kan sulandırıcı ilaç tedavisi yeterli olur.Ancak hayati risk taşıyan ağır olgularda cerrahi endovasküler yada pıhtı eritici ilaç tedavisi yöntemlerinden birisi tercih edilmelidir.

Kliniğimizde bütün bu yöntemler başarı ile uygulanmaktadır.