Doğumsal Kalp Hastalıkları

Doğumsal Kalp Hastalıkları


Kalbin doğuştan olan hastalıklarıdır. Çok çeşitli olmakla beraber kliniğimizde sadece erişkin yaşta tanı konulan hastalar tedavi edilmektedir. Kalbin odacıklarını ayıran duvarlarda olan defektler (ASD gibi) ve kapak hastalıkları bu hasta grubunu oluşturmaktadır.