Endovasküler Tedaviler

Endovasküler Tedaviler


Genel olarak damar içinden yapılan işlemlerdir. Açık ameliyatlara göre kesi yapılmaması yada çok ufak kesilerle işlemin gerçekleştirilmesi bu yöntemlerin en büyük avantajlarıdır. Açık ameliyatlara göre daha az hastanede yatış süresi, daha az kan kaybı ve daha hızlı iyileşme bildirilmiştir. Endovasküler tedaviler aort damarındaki balonlaşma (anevrizma) için kullanıldığında EVAR ve TEVAR isimlerini alır. Bu yöntemde balonlaşan damar bölgesinin içine suni damar malzemesi kaplanmış bir stent yerleştirilir. Böylece damarın yırtılmasının önüne geçilir.

Toplar damar ve akciğer atar damarında oluşan pıhtıların temizlenmesinde de bu yöntemler sıklıkla kullanılır. Açık ameliyat ile % 20-30 gibi hayati risk taşıyan bu hastalıkların damar içinden tedavisinde bu risk % 1’lere kadar düşmektedir. Yine aynı şekilde atar damar tıkanıklıklarının tedavisinde de bu işlemler balon stent tedavisi adı altında uygulanmaktadır.Bir çok ameliyatın riskini düşürmekle beraber özellikle şeker hastası ve böbrek yetmezliği olan hastaların diz altı damar tıkanıklıklarında çoğu zaman tek tedavi yöntemi olmaktadır.

Kliniğimizde endovasküler tedaviler aort anevrizmalarında, toplar damar ve akciğere pıhtı kaçması durumlarında, atar damar darlık ve tıkanıklıklarında ve diyaliz amaçlı A.V.Fistüllerin sorunlarının çözülmesinde rutin olarak uygulanmaktadır.