Hakkında

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: İsmail Oral Hastaoğlu
Doğum Tarihi: 24.02.1974
Öğrenim Durumu:
Tıp Fakültesi: Cumhuriyet Üniversitesi 1991-1998
Uzmanlık Eğitimi: Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Merkezi 2000-2005

Görevler:
Dr. Divriği Devlet Hastanesi 1998-1999
Dr. Sivas Çayyurt sağlık ocağı 1999-2000
Asistan Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Merkezi 2000-2005
Uzm. Dr. Gümüşhane Devlet Hastanesi 2005- 2007
Uzm.Dr. Özel Çakmak Erdem Hastanesi 2007-2008
Uzm.Dr. İstanbul Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2008-2009
Uzm.Dr. Özel Çamlıca Erdem Hastanesi 2009-2010
Uzm.Dr. Özel Çakmak Erdem Hastanesi 2010-
Yard. Doç.Dr. Üsküdar Üniversitesi SBF Perfüzyon bölümü 2017-

İdari Görevler : Gümüşhane Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcılığı
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :
Türk Kalp ve Damar Cerrahi Derneği (TKDCD)
Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği (UVCD)
European Association For Cardio-Thoracic Surgery (EACTS)
European Society for Vascular Surgery (ESVS)
The Cardiothoracic Surgery Network (CTSNET)
The Society of Thoracic Surgeons (STS)

Bilimsel Çalışmalar
 1. Onur Sokullu, Ali Tabakan, Soner Sanioğlu, Oral Hastaoglu, Fuat Bilgen. Effect of coexisting Paget’s disease on coronary artery bypass operations. J Card Surg 2006;21:597-599. doi: 10.1111/j. 1540-8191.2006.00320.x.
 2. İ. Oral Hastaoğlu, Onur Sokullu, Soner Sanioğlu, Sinan Şahin, M. Sinan Kut, Hayati Deniz, Umut Ayoğlu, Hamdi Toköz, Fuat Bilgen. Koroner baypas operasyonu sonrası assandan aorttaki aterosklerotik plaklara bağlı inmenin önlenmesinde çok kesitli tomografinin rolü. Anadolu Kardiyol Derg 2008;8:291-6.
 3. Onur Sokullu, Soner Sanioğlu, Gökçen Orhan, M. Sinan Kut, Oral Hastaoğlu, Pelin Karaca, Batuhan Ozay, Umut Ayoğlu, Fuat Bilgen. New use of Teflon to reduce bleeding in modified Bentall operation. Tex Heart Inst J 2008;35(2):147-51.
 4. Kaan İnan, Alper Uçak, Burak Onan, Oral Hastaoğlu, Ahmet Turan Yılmaz. Reinfusion of blood within aneurysm sac: A simple method of intraoperative blood conservation in elective abdominal aortic surgery. Ann Vasc Surg 2010;24:423-425. DOI 10.1016/j-avsg.2009.07.033.
 5. Kaan İnan, Alper Uçak, Burak Onan, Oral Hastaoğlu, Veysel Temizkan, Ahmet Turan Yılmaz. Combined surgical approach to multiple giant coronary artery aneurysms. The Heart Surgery Forum 2009-1082.12 (5),2009. doi:10.1532/HSF98.20091082.
 6. Aydemir, O. Sokullu, O. Hastaoğlu, F. Bilgen, M. Çelik, I. Doğusoy. Aorta to right ventricular fistula due to pectus bar migration. Thorac Cardiov Surg 2011;59:51-62. DOI http://dx.doi.org/10.1055/s-0030-1249869.
 7. İsmail Oral Hastaoğlu, Fuat Bilgen. Medial brachial fascial compartment syndrome related to vascular Access for hemodialysis. J Vasc Access 2011;00(00):000-000. DOI:10.5301/jva.5000019.
 8. İsmail Oral Hastaoğlu, Fuat Bilgen. Hemodiyaliz girişi için gerçekleştirilen basilik ven transpozisyonu: orta dönem sonuçlar. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg 2011;19(4):513-517. doi 10.5606/tgkdc.dergisi.2011.079.
 9. İsmail Oral Hastaoğlu, Hakan Parlar, Hamdi Toköz, Fuat Bilgen. Hemodiyaliz amaçlı arteriyovenöz fistüllerde distal hipoperfüzyona bağlı iskemik sendrom. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg 2013;21(4):936-943. doi 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.8328.
 10. İsmail Oral Hastaoğlu, Hamdi Toköz, Fuat Bilgen. Arteriyovenöz fistül anevrizma revizyonlarında anevrizmorafi ve plikasyon: Klinik deneyimlerimiz. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg 2014;22(1):71-75. doi 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.8495.
 11. İsmail Oral Hastaoğlu, Hamdi Toköz, Ela Kavlak, Fuat Bilgen. Double J ureteral stent displaced through the right ventricle. Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery (2014)1-2. DOI:10.1093/icvts/ivu037
 12. İsmail Oral Hastaoğlu, Hakan Parlar, Hamdi Toköz, Fuat Bilgen. Yüzeyel femoral arterin tam açık endarterektomisi. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg. 2014;22(2):431-434. DOI:10.5606/tgkdc.dergisi.2014.8642.
 13. İsmail Oral Hastaoğlu, Hakan Parlar, Hamdi Toköz, Ali Fırat, Fuat Bilgen. Kateter destekli trombektomi: İki olguda trombektomi. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg. Doi: 1056/tgkdc.dergisi.2014.9290 Kabul edildi.
 14. İsmail Oral Hastaoğlu, Hamdi Toköz, Fuat Bilgen, Nüket Bilginer. Endovasküler stent greft orta dönem sonuçlarımız; Yüksek riskli olgularda istenilen mortalitenin neresindeyiz? Doi: 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.9403 Kabul edildi.
 15. Ismail Oral Hastaoğlu, Hamdi Tokoz, Ayca Ozgen, Fuat Bilgen. An unusual complication following surgical banding procedure for steal syndrome:band migration and sudden arteriovenous fistula aneurysm formation. J Vasc Access 2017;18(3):e31-e32. DOI: 10.5301/jva.5000650.
 16. IO Hastaoglu, Tokoz H, Ozgen A, Bilgen F. Proximal aortic surgery:Upper ‘J’ or conventional sternotomy? Heart Surg Forum. 2018 Jan 5;21(1):E004-E008. DOI;10.1532/hsf.1649
 17. Kut M S, Ergun B, Sokullu O, Ozay B, Sanioglu S, Hastaoglu O, Demirtas M.M, Bilgen F. The reliablity of echocardiography for valve area on mitral stenosis. The Heart Surgery Forum 2005;8(Suppl 1)
 18. Ismail Oral Hastaoglu, Fuat Bilgen. Medial brachial fascial compartment syndrome related to vascular Access for hemodialysis. VAS 7th International Congress, May 5-7,2011 Istanbul-Turkey
 19. Ismail Oral Hastaoglu, Hakan Parlar, Hamdi Tokoz, Sule Yolac, Fuat Bilgen. Is internal thoracic artery a reliable conduit for Dialysis patients as candidates for coronary bypass surgery? 14th Congress of Asian Society for Vascular Surgery. October 26-29, 2013 Istanbul, Turkey.
 20. Ismail Oral Hastaoglu, Hakan Parlar, Hamdi Tokoz, Ali Firat, Fuat Bilgen. Hybrid Thrombectomy in patients with arterial thromboemboli. 14th Congress of Asian Society for Vascular Surgery. October 26-29, 2013 Istanbul, Turkey.
 21. Onur Sokullu, Soner Sanioğlu, M. Sinan Kut, Yavuz Enç, Ali Tabakan, İ. Oral Hastaoğlu, Fuat Bilgen. Torakoabdominal aort anevrizması operasyonları: Erken dönem sonuçlar. Turkish J Vasc Surg 2005;14(3):9-14.
 22. Ali Tabakan, Onur Sokullu, Soner Sanioğlu, Sinan Kut, İsmail Oral Hastaoğlu, Hayati Deniz, Hamdi Toköz, Fuat Bilgen. Atan kalpte ve ekstrakorporal sirkülasyon kullanılarak yapılan koroner arter cerrahisi ameliyatlarında enflamatuvar yanıtın değerlendirilmesi. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg 2006;14(1):24-28.
 23. Soner Sanioğlu, Onur Sokullu, Fikri Yapıcı, Mehmet Yılmaz, İ. Yücesin Arslan, İ. Oral Hastaoğlu, Umut Ayoğlu, Fuat Bilgen. Çıkan aort ve arkus aort cerrahisinde axiller arter kanülasyonu. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg 2007;15(3):197-201.
 24. Onur Sokullu, Soner Sanioğlu, M. Sinan Kut, İ. Oral Hastaoğlu, Hayati Deniz, Bayer Çınar, Fikri Yapıcı, Fuat Bilgen. Torasik aort replasmanlarında erken dönem sonuçlar. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg 2008;16(3):141-145.
 25. Oral Hastaoğlu, Onur sokullu, Soner Sanioğlu, Şahin Şenay, Koray Akkan, Recep Er, Fuat Bilgen. Derin ven trombozu ile tanı konulmamış malign hastalık arasındaki ilişki. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg 2008;16(4):241-243.
 26. İsmail Oral Hastaoğlu, A. Refik Turgut, Nükhet Bilginer, Onur Sokullu, Soner Sanioğlu, Hayati Deniz, Fuat Bilgen. Hemodiyaliz kateterine bağlı hayatı tehdit eden bilateral boyun hematomu. Damar Cer Derg 2008;17(2):85-87.
 27. İsmail Oral Hastaoğlu, Onur Sokullu, Soner Sanioğlu, Kadir Özkan, Koray Akkan, Fuat Bilgen. Lomber disk cerrahisine bağlı inferior vena kava yaralanması. Damar Cer Derg 2008;17(2):88-90.
 28. İsmail Oral Hastaoğlu, Ahmet Refik Turgut, Nükhet Bilginer, Recai Türkoğlu, Fuat Bilgen. Koroner bypass cerrahisiyle beraber timektomi uyguladığımız miastenia gravisli bir hasta. Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci 2009;21(3):471-3.
 29. İsmail Oral Hastaoğlu, Bilal Kaan İnan, Burak Onan, Alper Uçak, Veysel Temizkan, Celal Yavuz, Ahmet Turan Yılmaz. Ön kolda sefalik ven yüzeyelleştirilmesi:olgu sunumu. Anatol J Clin Investig 2010;4(4):210-211.
 30. Fuat Bilgen, İsmail Oral Hastaoğlu. Torakoabdominal aort cerrahisinde hibrid prosedürler. Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Surg – Special Topics 2011;3(1):48-51.
 31. Fuat Bilgen, İsmail Oral Hastaoğlu, Hamdi Toköz, Hilal Kurtoğlu Gümüşel. Marfan sendromu ve asendan aort hastalığı. Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Surg – Special Topics 2012;4(1):1-6.
 32. İsmail Oral Hastaoğlu, Can Çağlar Erdem, Fuat Bilgen. Distal hemodiyaliz erişim yolu için ön kol dorsal seyirli basilik ven transpozisyonu: Cerrahi tekniğimiz ve orta dönem sonuçlarımız. Damar Cer Derg 2012;21(1):1-5.
 33. İsmail Oral Hastaoğlu, Hamdi Toköz, İlhan Yurdakul, Fuat Bilgen. Aktif ya da iyileşmiş venöz ülser tedavisinde Doppler usg ile işaretlenmiş perforan venlerin subfasial açık ligasyonunun yeri; orta-geç dönem sonuçlarımız. Damar Cer Derg 2013;22(1):136-41. doi:10.9739/uvcd.2012-33263.
 34. İ. Oral Hastaoglu, A. Refik Turgut, Cigdem Gokce, Ali Sandıkcı, Fuat Bilgen. Revision of the arteriovenous fistulas of the early thrombectomy. Fleboloji Dergisi. 2008;10(2):15-18.
 35. İsmail Oral Hastaoğlu, Hamdi Toköz, Fuat Bilgen. AV fistül yetmezliklerinde endovasküler tedaviler; teknik, literatürün gözden geçirilmesi ve erken dönem sonuçlarımız. Damar Cer Derg 2016;25(3):110-6.DOI: 9739/uvcd.2017-56042.
 36. Bilgen, O. Sokulu, S. Sanioğlu, M. S. Kut, O. Hastaoğlu, H. Deniz. Nadir bir olgu: Akut tip B aort disseksiyonuna sekonder aortaözefajiyal fistül. XII. Ulusal vasküler cerrahi kongresi 2005. (Bildiri ve poster özetleri kitabı sayfa 147).
 37. Sokullu, S. Sanioğlu, M. Kut, İ. Hastaoğlu, H. Deniz, U. Ayoğlu, H. Toköz, F. Bilgen. 44 Ardışık Bentall operasyonunun orta dönem sonuçları. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg 2006;14(supp 2):S07-5.
 38. Sokullu, S. Sanioğlu, M. Kut, İ. Hastaoğlu, H. Deniz, A. Özcan, F. Bilgen. Modere hipotermide antegrad serebral perfüzyonla proksimal aort tamirleri. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg 2006;14(supp 2):S07-9
 39. Sokullu, S. Sanioğlu, M. Kut, R. Ayoğlu, İ. Hastaoğlu, F. Bilgen. Redo olguda bilateral transvers torakosternotomi (Clamshell) ile total aort replasmanı. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg 2006;14(supp 2):EP06-01.
 40. İnan, A. Uçak, V. Temizkan, M. Uğur, G. Arslan, O. Hastaoğlu, H. Şen, A. Yılmaz. Yüzeyel venöz yetmezlikte bilateral endovenöz lazer klinik tecrübelerimiz. XIV. Ulusal vasküler cerrahi kongresi. Damar Cer Derg 2009;18(2):61.
 41. Ahmet Refik Turgut, İsmail Oral Hastaoğlu, Nüket Bilginer, Ali Sandıkçı, Çiğdem Gökçe. Hemodiyalize bağımlı hastalarda açık kalp cerrahisi. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg supp 1 2008;16(4):210.
 42. Ahmet Refik Turgut, İsmail Oral Hastaoğlu, Nüket Bilginer. Asendan aort anevrizma cerrahisi deneyimlerimiz. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg supp 1 2008;16(4):265.
 43. Ahmet Refik Turgut, İsmail Oral Hastaoğlu, Nüket Bilginer. Karotid endarterektomi cerrahisi deneyimlerimiz. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg supp 1 2008;16(4):232.
 44. İ. Hastaoğlu, C. Erdem, A. Arıkan, C. Akıncı, F Bilgen. Yeni kurulan merkezimizdeki ilk 5 aylık aort cerrahisi deneyimlerimiz. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg supp 1 2010;18(4):185.
 45. İ. Hastaoğlu, A. Arıkan, C. Akıncı, F Bilgen. Asemptomatik carotis arter stenozlu hastalarda izole koroner arter bypass cerrahisi sonuçlarımız. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg supp 1 2010;18(4):200.
 46. İ. Hastaoğlu, A. Arıkan, C. Akıncı, F Bilgen. Redo dev arkus aort anevrizmasının başarılı tedavisi. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg supp 1 2010;18(4):312.
 47. İ.O. Hastaoğlu, H. Toköz, F. Bilgen. Özel Erdem hastanesi endovasküler stent greft sonuçlarımız; Bütünüyle kalp ve damar cerrahisi kliniğince uygulanan ilk 8 olgu. Damar Cer Derg 2011;20(2):27.
 48. İ.O. Hastaoğlu, H. Toköz, F. Bilgen. Diyalize bağlı steal sendromlarında tedavi yaklaşımlarımız. Damar Cer Derg 2011;20(2):36.
 49. Ağırbaş, İ.O. Hastaoğlu, H. Toköz, G. Çamur, Ş. Bilgin, F. Bilgen. Takayasu arteritli bir hastada koroner bypass ve mitral kapak replasmanıyla eş zamanlı uygulanan aorta bisubklaviyan bypass operasyonu; Olgu sunumu. Damar Cer Derg 2011;20(2):62.
 50. Ağırbaş, İ.O. Hastaoğlu, H. Toköz, Ş. Bilgin, F. Bilgen. Ağırlık kaldırılması sonrası gelişen desendan aortik intramural hematom; Olgu sunumu. Damar Cer Derg 2011;20(2):63.
 51. İ.O. Hastaoğlu, H. Toköz, S. Ünver, F. Bilgen. Vasküler cerrahi prosedürler sonrası gelişen nefropatinin önlenmesinde tedavi stratejileri. Damar Cer Derg 2011;20(2):73.
 52. İ.O. Hastaoğlu, H. Toköz, G. Çamur, F. Bilgen. AV fistül operasyon ve revizyonlarında köprü greft prosedürlerimiz. Damar Cer Derg 2011;20(2):65.
 53. İ.O. Hastaoğlu, H. Toköz, G. Çamur, F. Bilgen. Arteriovenöz fistül anevrizmalarında tedavi yaklaşımlarımız. Damar Cer Derg 2011;20(2):65.
 54. Toköz, İ.O. Hastaoğlu, G. Çamur, F. Bilgen. Koroner arter hastalığı ve infrarenal aort oklüzyonu olan hastaya eş zamanlı CABG ve extra-anatomik bypass; Olgu sunumu. Damar Cer Derg 2011;20(2):70.
 55. İsmail Oral Hastaoğlu, Hamdi Toköz, İlhan Yurdakul, Fuat Bilgen. Venöz ülser tedavisinde Doppler usg ile işaretlenmiş perforan venlerin subfasial açık ligasyonunun yeri; orta-geç dönem sonuçlarımız. TKDCD 12. Ulusal kongre kitapçığı (CD) Kasım 2012 Antalya-Türkiye.
 56. İ.O. Hastaoğlu, H. Toköz, F. Bilgen. Arteriyovenöz fistül anevrizma revizyonlarında anevrizmorafi tekniğimiz. TKDCD 12. Ulusal kongre kitapçığı (CD) Kasım 2012 Antalya-Türkiye.
 57. İsmail Oral Hastaoğlu, Hakan Parlar, H. Toköz, F. Bilgen. Hemodiyaliz amaçlı arteriyovenöz fistüllerde distal hipoperfüzyona bağlı iskemik sendrom. Damar Cer Derg 2013;22(3 suppl):S4. 16. Ulusal vasküler ve endovasküler cerrahi kongresi.26-29,2013. İstanbul, Türkiye