Kalp Damar Hastalıkları

Kalp Damar Hastalıkları


Kalbi besleyen Koroner arterlerin damar sertliğine bağlı daralması veya tıkanması sonucu oluşan hastalıklardır. Hastalar genellikle göğüs ağrısı şikayeti ile hekime başvururular. Bu dönemde yapılacak tetkikler ve anjiyografi ile tanı konulup ilaç tedavisi balon/stent veya ameliyat gibi yöntemlerle tedavi edilebilirler. Tedavi olunmadığı durumlarda kalp yetmezliği ve ani ölüm gibi riskler oluşabilir.