Kalp Hastalıklarında Tedavi

Kalp Hastalıklarında Tedavi


Kalp hastalıklarında ilaç ve/veya balon stent tedavisinin yetersiz kaldığı noktada ameliyatlar kaçınılmaz olur. Bu ameliyatlar bir miktar hayati risk taşımakla beraber olunmadığında karşılaşılabilecek riskler onlarca kez daha fazladır.

Kliniğimizde standart ameliyatların yanında gelişen teknoloji ve bilgi birikimiyle artık bir çok hastalıkta ameliyatlar daha küçük kesilerle minimal invaziv (koltuk altından göğüs kemiğinin alt yada üstten yarım kesilmesi gibi) olarak yapılabilmektedir. Bu durum riskleri azaltırken iyileşme sürecini hızlandırmaktadır.