Kalp Kapağı Hastalıkları

Kalp Kapağı Hastalıkları


Kalp odacıkları arasında bulunan kapakçıkların doğumsal ,romatizmal ,enfeksiyon veya geçirilmiş kalp krizi sonrası bozulması nedeniyle gelişir. Hastalarda nefes darlığı, çarpıntı ve çabuk yorulma gibi şikayetlere neden olurlar.

Ekokardiyografi ve anjiyografi ile tanı konulur. İlaç tedavisi ve düzenli ekokardiyografi ile takip edilip kalp yetmezliği riski geliştiğinde cerrahi yöntemlerle tedavi edilirler. Tedavi olunmadığı durumlarda kalp yetmezliği ve ani ölüm gibi riskler gerçekleşebilir.