Toplardamar Hastalıkları

Toplardamar Hastalıkları


Sıklıkla toplar damarlardaki kapakçık sisteminin genetik çevresel faktörler gibi nedenlerle bozulması sonucu oluşur. Varis hastalıkları toplumun önemli bir kısmında olup yaşam kalitesini bozar. Özellikler kadınlarda estetik şikayetleri yol açar. Hastalık ilerlediğinde ayak bileklerinde venöz ülser denilen kapanmayan yaralara yol açabilir.

Yine toplardamar hastalıkları arasında sık gözüken bir diğer hastalık derin ven trombozudur. (DVT) Bu hastalıklar ayak toplardamarlarında ani gelişen pıhtı ayak dolaşımını bozarak şişliğe ve ağrıya yol açar. Tedavi görülmediğinde burdan kopan bir pıhtı akciğer damarlarını tıkayarak pulmoner emboli dediğimiz hayati riski yüksek olan klinik duruma yol açar.